Begagnat

Begagnat?

Det finns någon äldre PC

Flera kvittoskrivare

Kassalåda

Kioskdatorer 2 st