Försäljning

Info:

Vi på VänerData AB säljer elektronik inom data.
Detta innebär att Du kan hitta det mesta till Din dator hos oss. Skrivare, nätverk, skärmar, bärbart som stationärt, program, delar, tillbehör mm. Som sagt, behöver Du något inom data, så kan vi hjälpa Dig så länge vi talar om PC. MAC har vi inte i vårt sortiment.

Faktura: Vi säljer varor och tjänster mot faktura. För att få faktura från oss krävs det att kunden är ett företag, kommun, stat eller en av oss godkänd person.

Offert: När det gäller offerter så frånsäger vi oss all ansvar när det gäller ev. felskrivningar i offerter. En ev. upptäckt felskrivning underrättas snarast av oss till berörd kund. Samma frånsägning av ansvar gäller när vi omöjligen kan skaffa fram varan som offerten avser för till oss rimlig pris. Detta kan bero t.ex av låg lagertillgång hos våra ordinarie leverantörer som medför för oss för höga avgifter i samband med ev. beställning från en annan leverantör. Vi avsäger oss ansvaret även om en för oss orimlig prishöjning skett under tiden anlagd offert -> beställning.
Offerterna varar i regel under sju (7) dagar.