Reparationer

VänerData AB utför alla slags datareparationer i PC-datorer inom Windows-miljö. För oss finns inga för små eller för stora reparationer. Vi har alltså inte några begränsningar inom området.

Allt går dock inte att laga. Förlorad data är ett exempel på icke lagningsbar sak. Eller ibland blir det för dyrt. Då drar vi i bromsen så att inte kostnaderna blir ohållbara.

Funderar Du på uppgradering?

Vi hjälper Dig att uppgradera Din dator oavsett om det gäller hård- eller mjukvara. Du kan alltid lita på att Dina nya delar från oss passar ihop med Dina befintliga. Samma gäller för programvaran Du handlar hos oss. Gäller det ominstallationer eller uppdateringar finns vi till hands.

Allt för att Du blir nöjd och belåten, och väljer oss även nästa gång.