Service

Vi på VänerData AB erbjuder våra kunder bl.a service när det gäller:

  • reparationer i datorer med kringutrustning
  • felsökning i all PC-miljö
  • underhåll i all PC-miljö
  • nätverk med eller utan servers
  • servermiljö (MCP-certifikat)
  • ombyggnationer datorer, nätverk, mm.
  • utbildning OS samt Officemiljön
  • inköpsråd

Vi erbjuder våra kunder en fullgod service i PC-miljö när det gäller Windows- samt Officemiljö i alla förekommande versioner.